การเขียนเลขครุภัณฑ์

 
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเขียน